Over ons

Stichting Solatido organiseert optredens in intramurale instellingen, zoals verpleeghuizen, instellingen en woonvormen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, buurthuizen en verzorgingshuizen.

Ook bieden wij de mogelijkheid om zelf een instrument vast te houden, te bespelen in welke vorm dan ook en te beleven.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden:
Heerte Wiersma: voorzitter
Kees Meijer: penningmeester
Sandra Meijer: secretaris
Henk van Onna: bestuurslid

Beloningsbeleid
Voor het statutaire bestuur (dit zijn ook de beleidsbepalers) geldt, vanaf de oprichting van de stichting, een vacatievergoeding van € 50 per vergadering. Deze vergoeding wordt niet feitelijk betaald, maar wordt door de bestuursleden in de vorm van een gift aan de stichting gelaten.

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers
Wij werken veel met vrijwilligers om workshops mogelijk te maken. Zowel voor het vervoer en klaarzetten van de muziekinstrumenten, veelal djembés, als voor begeleiding van de cliënten tijdens de workshops. Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen, daarom hechten wij veel belang aan een veilige omgeving. Lees hier ons aannamebeleid.

Gedragscode
Een gedragscode geeft richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Lees hier onze gedragscode.

Doneren met fiscaal voordeel
De Belastingdienst beschouwt Stichting Solatido als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN/fiscaalnummer 8534 22 734. Donateurs van een Stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

20140826_185803 (1)

Stichting Solatido is een non-profit organisatie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59324449.

Beleidsplan 2023-2027
Jaarverslag 2022