Over ons

Stichting Solatido organiseert optredens in intramurale instellingen, zoals verpleeghuizen, instellingen en woonvormen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, buurthuizen en verzorgingshuizen.

Ook bieden wij de mogelijkheid om zelf een instrument vast te houden, te bespelen in welke vorm dan ook en te beleven.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden:
Heerte Wiersma: voorzitter
Kees Meijer: penningmeester
Sandra Meijer: secretaris
Henk van Onna: bestuurslid

Doneren met fiscaal voordeel
De Belastingdienst beschouwt Stichting Solatido als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN/fiscaalnummer 8534 22 734. Donateurs van een Stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

20140826_185803 (1)

Stichting Solatido is een non-profit organisatie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59324449.

Beleidsplan 2018-2022

Jaarverslag 2019