Welkom bij Stichting Solatido

Stichting Solatido is een Stichting die zich inzet om muziekbeleving mogelijk te maken voor mensen met een beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en ouderen (met dementie).

Waar woorden minder of niet (meer) mogelijk zijn, kan de muziek nog ‘spreken’.

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of ouderen worden extra door muziek aangesproken. Zij hebben wat muziek betreft dezelfde behoeften als mensen zonder een beperking of aandoening. Waar woorden minder of niet (meer) mogelijk zijn, kan de muziek nog ‘spreken’. Mensen met dementie kunnen vaak oude liedjes nog woordelijk meezingen, terwijl zij niet meer in staat zijn om een gesprek te voeren.